Blog

Späť

6 jednoduchých tipov pre funkčný odtok

Každý z nás má určite aspoň základnú predstavu o tom, čo patrí a čo naopak vôbec nepatrí do kanalizácie. Mnohí si dávame pozor, čo hodíme do nášho WC. Žiaľ, nie je to všeobecný trend. Prinášame 6 jednoduchých tipov pre funkčný odtok.

Ani kuchynský odpad nepatrí do kanalizácie. Vystavujete ju viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje usadzovanie zvyškov (oleje, mastnota, šupky...) v kanalizačnej prípojke, následné upchatie prípojky a vyhnívanie zvyškov spojené so zápachom.

Tu je 6 jednoduchých tipov, ako zabezpečiť, aby kanalizácia bola priechodná a plne funkčná:

  1. Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí výlučne odpadová voda, t. j. použitá voda z kuchyne, kúpeľne, ľudské výlučky a toaletný papier.
  2. Sanitárne produkty, ako napr. hygienické dámske vložky, tampóny, kondómy, vlhčené hygienické utierky či plienky do kanalizácie NEPATRIA! Zabaľte ich a dajte do smetného koša.
  3. Použitý rastlinný olej (aj prepražený) zbierajte do samostatných plastových nádob, ktoré môžete odovzdať na zbernom dvore, prípadne na vybraných čerpacích staniciach. Ostatné tuky ako aj masť po varení patria do smetného koša, a teda do komunálneho odpadu.
  4. Zvyšky jedla, ako omáčky, cestoviny či polievky nevylievajte do kanalizácie! Tie patria do smetného koša.
  5. Nebezpečný odpad – chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby – predstavujú veľké nebezpečenstvo pre životné prostredie. Preto treba zabrániť úniku takýchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie. Uzavreté v pevných obaloch ich zneškodnia firmy, ktoré sú držiteľmi autorizácie. Prípadne sa informujte na vašom obvodnom úrade životného prostredia, krajskom úrade životného prostredia, obecnom úrade. Informácie vám poskytne aj Ministerstvo životného prostredia.
  6. Lieky, injekčné striekačky ani tabletky nesplachujte, ale odneste ich do lekární a nemocníc.Je potrebné správať sa zodpovedne a uvedomiť si dôsledky nedodržiavania uvedených zásad. Nie vždy je totiž možné odstrániť poruchu (miesto upchatia) bez rozkopávkových prác.

Ako vám pomôžeme?

Zaujímate sa o naše služby? Vyplňte kontaktný formulár a my vás budeme obratom kontaktovať. Cez formulár sa môžete informovať v prípade akýchkoľvek otázok, vytvoriť online objednávku našich služieb, vyžiadať nezáväznú cenovú ponuku.