TV monitoring kanalizácie

Spoľahlivé odhalenie
možných porúch potrubí

TV monitoring kanalizácie je najúčinnejší spôsob ako zistiť prípadné škody na potrubí. Zistime a vyhodnotíme príčinu porúch, bez nutnosti ochromenia celej infraštruktúry budovy.

Okrem zistenia poruchy je možné kamerovým systémom vykonať kontrolu prípojky, stav potrubia tesnosť spojov a iné technické detaily potrubia. Monitorovacia kamera nahráva farebný záznam, čím získavate komplexný prehľad o stave potrubia a možnosť predchádzať poruchám. V prípade potreby, je súčasťou monitoringu kanalizácie aj nahrávka záznamu na DVD alebo USB a komplexná záverečná správa z monitoringu.

Vďaka našej TV monitorovacej technike sme schopní spustiť kameru a monitorovať potrubia v priemeroch od 32 mm až po 1200 mm.

Monitoring realizujeme
najmodernejšou technikou

Pre najpresnejšie odhalenie aktuálneho stavu kanalizácie disponujeme všetkými troma typmi inšpekčných kamerových zariadení. Použitím vhodného typu kamery vieme rýchlejšie nájsť problém a tým šetríme váš čas a peniaze.

Prípady využitia
kamerového systému

 • Zistenie príčiny upchatia kanalizácie
 • Opakované upchávanie kanalizácie
 • Monitoring súčasného stavu kanalizácie (napríklad pred rekonštrukciou)
 • Prepadnutý terén v blízkosti trasy kanalizácie
 • Preberanie kanalizácie po výstavbe, kolaudácia
 • Vlhnutie stien
 • Zápach v objekte
 • Kontrola kanalizácie po uskutočnenej oprave
 • Zatekanie splaškovej alebo dažďovej vody do objektu
 • Zisťovanie trasy kanalizácie v súčinnosti s trasovaním zariadením
 • Vyhľadanie kolien kanalizácie, revíznych šácht a ďalších prvkov na kanalizácii
 • Zisťovanie spádu kanalizácie
 • Zistenie možných deformácií a trhlín na potrubí

Ako vám pomôžeme?

Zaujímate sa o naše služby? Vyplňte kontaktný formulár a my vás budeme obratom kontaktovať. Cez formulár sa môžete informovať v prípade akýchkoľvek otázok, vytvoriť online objednávku našich služieb, vyžiadať nezáväznú cenovú ponuku.