Cenník krtkovania

Štandardné ceny pre domácnosti

Vždy sa snažíme s klientom čo najviac komunikovať a ceny stanovujeme po konzultácii individuálne, dopredu alebo na mieste po vykonaní obhliadky. Každý kanalizačný systém je iný, jedinečný. Často sa nám stáva, že je neodborne nadimenzovaný a z toho dôvodu býva veľmi obtiažna údržba a jeho čistenie. Predimenzované i poddimenzované potrubie totiž spôsobuje nedokonalé odtekanie splaškov. Taktiež zanedbaná údržba.

Normy vs. realita

V zásade by malo platiť, že kanalizačná prípojka musí byť čo najkratšia, priama, kolmá na stoku, v jednom sklone, z jedného druhu materiálu a rovnakého profilu (svetlosti). V prípade nutnosti zmeny smeru alebo sklonu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta. Mnohokrát chýba čistiaci otvor, kanalizačná kontrolná šachta na domovej prípojke do verejnej kanalizácie, nedodržaný optimálny sklon a optimálna svetlosť potrubia.

Krtkovanie

Krtkovanie

Minimálna cena od 90€ bez DPH. V cene je zahrnuté:

 • Naplánovaný výjazd počas týždňa a v pracovnej dobe od 8:00 do 16:00
 • Demontáž a spätná montáž zriaďovacieho predmetu (sifón,WC, pisoár...)
 • Čistenie elektro-mechanickým prístrojom do vzdialenosti 10m / hodinu.
Monitoring potrubí

TV monitoring kanalizácie

Minimálna cena od 120€ bez DPH v závislosti od typu kamery. V cene je zahrnuté:

 • Výjazd počas týždňa a v pracovnej dobe od 8:00 do 16:00
 • Demontáž a spätná montáž zriaďovacieho predmetu
 • TV monitoring tlačnou kamerou do 30m / hodinu
Čistenie kanalizácií

Vysokotlakové čistenie

Minimálna cena od 120€ bez DPH (do 12m čistenia) alebo 120€ bez DPH (hodinová sadzba). V cene je zahrnuté:

 • Výjazd počas týždňa a v pracovnej dobe do 16:00
 • Vysokotlakové čistenie do 12 metrov alebo hodinová sadzba

Nastavenie ceny pre klienta

Nakoľko cenník je nemožné definovať univerzálne, snažíme sa vždy prispôsobiť cenu reálnemu rozsahu a povahe vykonaných prác. Pri určitých prácach vieme poskytnúť zľavu (viď nižšie), niektoré práce si však kvôli časovej a technickej náročnosti alebo dobe zásahu vyžadujú príplatok, o ktorom sa snažíme ihneď po zistení vopred informovať.

Zľavy

 • • Pri kombinácii rôznych služieb (napr.čistenie a kamera poskytujeme zľavy)
 • • Pri prácach väčšieho rozsahu ceny dohodujeme individuálne

Príplatky

 • • Havarijné výjazdy, práce po 17:00, víkendy a sviatky
 • • Dimenzie kanalizácie nad 300mm
 • • V závislosti od zanesenia kanalizácie
 • • Dĺžke trasy nad 20 metrov
 • • Hodinová sadzba

Nezáväzná cenová ponuka

Zaujímate sa o naše služby? Vyplňte kontaktný formulár a my vás budeme obratom kontaktovať. Cez formulár sa môžete informovať v prípade akýchkoľvek otázok, vytvoriť online objednávku našich služieb, vyžiadať nezáväznú cenovú ponuku.