Čistenie lapačov tukov

Čistíme lapače tukov
umiestnené v zemi aj na povrchu

Lapače tukov sú špeciálne nádoby určené na zachytávanie tukov a olejových nečistôt, resp. iného biologického materiálu, aby nevnikli do kanalizácie. Podľa platnej legislatívy sú neodmysliteľnou súčasťou každého stravovacieho zariadenia, či už ide o reštaurácie, fast foody, hotely, školské jedálne, firemné kantíny a podobne.

Prevádzka lapača si vyžaduje pravidelnú servisnú údržbu. Zanedbanie pravidelných intervalov čistenia spôsobuje jeho zahltenie. Následkom toho sa tuky postupne usádzajú aj na stenách kanalizačného potrubia a výrazným spôsobom obmedzujú prevádzkyschopnosť potrubia. Časom dochádza k jeho úplnému zahlteniu, čo vedie k následným vysokým nákladom na odstránenie havarijného stavu.

Možnosti servisu lapača tukov
pre vaše zariadenie

  • kompletné vyčerpanie tukov a vody
  • oškrabanie tukov zo stien lapača
  • vysokotlakové umytie stien a prepážok lapača
  • vysokotlakové čistenie prítoku a odtoku z lapača
  • odvoz a ekologická likvidácia odpadu
  • pravidelné zmluvné prečistenia lapačov
  • vystavenie potvrdenia o likvidácii biologického odpadu

Ako vám pomôžeme?

Zaujímate sa o naše služby? Vyplňte kontaktný formulár a my vás budeme obratom kontaktovať. Cez formulár sa môžete informovať v prípade akýchkoľvek otázok, vytvoriť online objednávku našich služieb, vyžiadať nezáväznú cenovú ponuku.