Vysokotlakové čistenie kanalizácie

Čistenie kanalizácií tlakom
a frézovanie i silne upchatých potrubí

Vysokotlakové čistenie kanalizácie patrí medzi najmodernejšie, najpoužívanejšie a najefektívnejšie metódy čistenia kanalizácii vo svete.

Tento typ čistenia kanalizácie realizujeme predovšetkým na čistenie ležatých rozvodov od priemeru potrubí DN 100 mm a viac v rodinných domoch, bytových domoch, firmách, priemyselných podnikoch, obciach, mestách atď.

Čistenie kanalizácie vysokým tlakom významne prispieva k predĺženiu životnosti kanalizácie a predchádzaniu havarijných stavov.

Čistenie vonkajšej kanalizácie

Dokonale vyčistíme Vašu stupačku či ležatú kanalizáciu od usadenín či pevných nečistôt. Vyčistíme Vám domovú, bytovú i vonkajšiu kanalizáciu.

Čistenie realizujeme pomocou vysokotlakového vodného čerpadla umiestneného vo vozidle s nádržou. Tlakové čerpadlo je schopné generovať vodu pod regulovaným tlakom až do výšky niekoľko 100 atmosfér. Na čerpadlo je cez hydraulický bubon pripojená tlaková hadica s dĺžkou niekoľko desiatok metrov ukončená tryskou.

Trysky sú vymeniteľné, s rôznym počtom otvorov, s rôznymi uhlami podľa profilu potrubí a druhu čisteného materiálu.

Oblasť použitia
vysokotlakovej technológie

 • Čistenie kanalizácií od priemeru DN 100 mm a viac
 • Čistenie kanalizačných prípojok a hlavných kanalizačných stôk
 • Čistenie odpadov rodinných domov, priemyselných objektov
 • Čistenie v mestách, obciach, gastrozariadeniach
 • Preventívne čistenie kanalizácie
 • Čistenie odtokov žúmp a septikov
 • Čistenie drenáží a odvodňovacích systémov

Technické výhody
tlakového čistenia

 • Čistenie z vonkajšej šachty bez nutnosti vstupu do domu.
 • Rýchle obnovenie prevádzky nefukčného potrubia.
 • Minimálne riziko poškodenia potrubia.
 • Veľká čistiaca sila a pružnosť.
 • Dokonalé prečistenie stien potrubia od mastnôt, tukov a usadenín.
 • Možnosť použitia rôznych tlakových hlavíc, vrátane frézovacích.

Ako vám pomôžeme?

Zaujímate sa o naše služby? Vyplňte kontaktný formulár a my vás budeme obratom kontaktovať. Cez formulár sa môžete informovať v prípade akýchkoľvek otázok, vytvoriť online objednávku našich služieb, vyžiadať nezáväznú cenovú ponuku.